Pravidlá pre čisté ruky:

 • Každé umývanie rúk má trvať 40 – 60 sekúnd
 • Navlhčite si ruky teplou vodou a naberte si dostatočné množstvo mydla
 • Ruky si potierajte spôsobom dlaň o dlaň, pokračujte preložením dlane pravej ruky na chrbát ľavej ruky s čistením vnútorných strán prstov a opačne
 • Trením čistite spojené prsty pravej ruky proti ľavej ruke a opačne, následne zovrite prsty jednej ruky do dlane a potierajte si ich oproti druhej dlani
 • Nasleduje čistenie ľavého palca krúživým pohybom pravou rukou a opačne
 • Ľavú dlaň si čistite krúživým pohybom spojenými prstami pravej ruky a opačne
 • Ruky si opláchnite vodou a dôkladne utrite jednorazovou utierkou alebo čistým uterákom
Dôkladne umyté ruky ochránia zdravie

Umývanie rúk s dezinfekčným prostriedkom na báze alkoholu:

 • naberte plnú dlaň dezinfekčného prostriedku a naneste ho na celý povrch rúk
 • preložte dlaň pravej ruky na chrbát ľavej ruky, čistite vnútorné strany prstov a opačne
 • trením si čistite spojené prsty pravej ruky proti ľavej ruke a opačne
 • uzavrite prsty jednej ruky do druhej dlane a potierajte nimi druhú dlaň
 • krúživým pohybom si čistite ľavý palec pravou rukou a opačne
 • spojenými prstami pravej ruky čistite krúživým pohybom ľavú dlaň a opačne

Ruky si umývajte:

 • po každom návrate domov (do práce...) z vonkajšieho prostredia
 • pri akomkoľvek pocite nečistých rúk
 • po ceste v prostriedkoch hromadnej dopravy
 • pred, počas a po príprave jedla
 • pred konzumáciou jedla
 • po každom použití toalety
 • pred manipuláciou s bábätkom a po výmene znečistenej plienky
 • po manipulácii so zvieratami a ich krmivom
 • po manipulácii s odpadom a odpadovým košom
 • pred a po návšteve nemocnice, lekára

Aj takto sa ochránite pred respiračnými ochoreniami:

 • Vyhýbajte sa, ak je to možné, miestam s vysokou koncentráciou ľudí
 • Dezinfikujte povrchy a kľučky dezinfekčnými prostriedkami s obsahom chlóru či jódu
 • Pri kýchaní a kašľaní si vždy zakryte ústa jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zlikvidujte
 • Nedotýkajte sa očí, úst a nosa kontaminovanými rukami
 • Snažte sa dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek kto kašle alebo kýcha
 • Myslite na to, že choroboplodné zárodky môžu byť na tlačidlách zvončekov, na vodovodných batériách, na nákupných vozíkoch a iných predmetoch, ktoré bežne používate

Zdroj: http://www.uvzsr.sk/