V utorok 12. mája 2020 predpoludním sa uskutočnil prvý prvý online webinár Národného inšpektorátu práce na aktuálne témy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ale aj z pracovnoprávnej oblasti. Záujem o účasť na webinári prejavilo viac ako 150 odborníkov z celého Slovenska, ale dokonca aj z Českej republiky, vrátane našich kolegov inšpektorov práce, pričom nakoniec sa na ňom aktívne zúčastnilo viac ako 130 hostí.

Webinár prebiehal formou živého vysielania prostredníctvom platformy MS Teams a na základe pozitívnych ohlasov od účastníkov môžeme už dnes sľúbiť, že budeme v podobných aktivitách pokračovať aj v budúcnosti. V úvode webinára všetkých zúčastnených pozdravila aj nová generálna riaditeľka Národného inšpektorátu práce Hedviga Machayová.

Na tomto webináre sa zúčastnili i predstavitelia našej spoločnosti a môžeme konštatovať, že každé takéto podujatie je veľkým prínosom pre celú odbornú verejnosť.

Pre tých, ktorí sa pre rôzne príčiny nemohli zúčastniť, aj keď pôvodne prejavili záujem, ale aj pre ďalších, ktorých témy BOZP v spojitosti s aktuálnou situáciou zaujímajú, je k dispozícii záznam webinára. Prístupný bude do piatka 15. mája 2020. Stačí kliknúť na nasledovný odkaz. Nemusíte si inštalovať aplikáciu MS Teams, stačí ak po otvorení stránky zvolíte možnosť „sledovať na webe“.

Prvý online webinár pre odborníkov z oblasti BOZP

Zdroj text a foto: https://www.ip.gov.sk