• Zákaznícka linka
 • +421 (0)37 202 13 51
 • Prac. dni 8:00-16:00 hod.
 • Cenová ponuka
 • už o pár hodín

Kalendár školení

Kurz bezpečnostného technika
Od piatok, 30. september 2022 -  08:00
Do piatok, 4. november 2022 - 14:00
Zobrazenie : 673

Výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov

Akreditácia: Národný inšpektorát práce

Číslo osvedčenia: VVZ-0071/20-01.2

Rozsah kurzu: 176 hodín

Cena kurzu: od 504 € do 900 €

Miesto realizácie: Celá SR (Nitra, Bratislava, Trnava, Trenčín, Žilina, Poprad, Prešov, Košice, atď.) I ONLINE cez aplikáciu SKYPE

Možné realizovať i cez RE-PAS (ÚPSVaR)

Aké podmienky musím splniť, keď sa chcem na kurz prihlásiť?

Aby ste sa mohli na kurz prihlásiť, musíte mať ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie, prípadne úplné stredoškolské odborné vzdelanie.

Ako dlho kurz trvá a v akej forme kurz absolvujete?

Dĺžka kurz je približne 6 týždňov. Trvanie kurzu závisí na forme kurzu, ktorá sa prispôsobí po dohode lektorov a absolventov kurzu.

Čo je obsahom kurzu a aké znalosti kurzom získam?

Kurz je zameraný na oboznámenie účastníkov so širokým rozsahom platnej legislatívy na úseku Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej len "BOZP"), aplikáciou právnych predpisov v praxi, uplatňovaní konkrétnych pracovných postupov pri rôznych pracovných podmienkach vo všetkých rezortoch národného hospodárstva. počas kurzu sa naučíte:

 • kontrolovať dodržiavanie predpisov BOZP, používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, ochranných zariadení, bezpečné používanie pracovných prostriedkov a pomôcok na pracoviskách
 • vypracovať interné smernice BOZP a pravidelne ju aktualizovať aby bola v súlade s platnou legislatívou
 • vytvárať bezpečné pracovné postupy
 • vykonávať vstupné a periodické školenia BOZP
 • hodnotiť riziká na pracovisku pri všetkých činnostiach
 • vyšetrovať pracovné úrazy, navrhovať nápravné a preventívne opatrenia na predchádzanie opakovaniu úrazov
 • vykonávať koordinačnú činnosť pre realizácii povinností na úseku vyhradených technických zariadení
 • vykonávať poradenskú činnosť v oblasti BOZP pre zamestnávateľa
 • spolupracovať pri jednaniach s kontrolnými a inšpekčnými orgánmi vykonávajúcimi štátny dozor nad BOZP

Ako prebiehajú záverečné skúšky?

Záverečná skúška pozostáva z písomnej časti a ústnej časti. Písomná časť prebieha formou testu, ktorý má 40 otázok z okruhov tém, ktoré na kurze preberiete. Ústna časť záverečnej skúšky prebieha pred skúšobnou komisiou, kde predsedom komisie je Váš hlavný školiteľ.

Čo absolvovaním kurzu získam?

 • odbornú spôsobilosť v oblasti BOZP
 • teoretické a praktické vedomosti, ktoré budete vedieť v praxi uplatniť
 • komplexnú odbornú prípravu na vysokej úrovni, ktorá Vás pripraví na výkon činnosti bezpečnostného technika
 • množstvo materiálov, ktoré Vám pomôžu vo vašej odbornej praxi
 • Osvedčenie bezpečnostného technika platné v celej EU

Akú pracovnú pozíciu môžem po absolvovaní kurzu vykonávať?

 • Bezpečnostný technik
 • Safety manager
 • Technicko-hospodársky pracovník na úseku BOZP
 • Autorizovaný bezpečnostný technik
 • Špecialista pre BOZP
 • Health & Safety Officer
 • Auditor pre oblasť BOZP

Ako sa na školenie môžem prihlásiť?

Na kurz sa môžete prihlásiť jednou z nasledovných možností:

 1. vyplnením online prihlášky
 2. telefonicky na zákazníckej linke (+421 37 202 1351)
 3. e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Po obdržaní Vašej prihlášky Vás bude kontaktovať manažér kurzu, ktorý Vám poskytne všetky podrobné informácie. Veľmi ochotne Vám poradí a pomôže.

Prečo si vybrať tento kurz práve od spoločnosti Turček, s.r.o.?

 • náš kurz je akreditovaný Národným inšpektorátom práce
 • v našom kurze získate relevantné, pravdivé a v praxi uplatniteľné informácie
 • výučba prebieha pútavou formou a využívame pri nej najmodernejšie metódy štúdia
 • naši lektori majú dlhoročné skúsenosti v oblasti výchovy a vzdelávania a radi sa o ne s vami podelia, čo Vám vo vašej odbornej praxi bude veľkým prínosom
 • študijné materiály Vám poskytneme bezplatne elektronickou formou z nášho webového úložiska
 • V prípade záujmu Vám vieme školiace materiály poskytnúť i na USB médiu sa symbolický poplatok

 

 • Vysoká odbornosť, pútavé príklady z praxe, perfektné študijné materiáli na zdieľanom disku, možnosť online kurzu BT, flexibilita a ústretovosť. Vrelo odporúčam Turček, s.r.o. ako ideálnu voľbu pre školenie v oblasti BOZP.
 • Moje skúsenosti so spoločnosťou Turček s.r.o. - V roku 2018 som si u nich robil odbornú prípravu bezpečnostného technika a následne som aj získal osvedčenie BT. Dôkazom kvalitnej prípravy je fakt, že v roku 2021 som uspel na skúškach na Národnom inšpektoráte práce a získal osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika. Pripravoval som sa výlučne z materiálov dodaných touto spoločnosťou. Určite ich odporúčam každému!!!
 • Spoločnosť Turček, s.r.o. som využila na absolvovanie kurzu Bezpečnostného technika. S výsledkom som bola veľmi spokojná, spôsob prednášok bol na veľmi dobrej úrovni, kde zapojili aj svoje skúsenosti z praxe.
Povedali o nás

Eva Kováčiková

konateľ spoločnosti

Služby v oblasti BOZP, OPP a PZS nám poskytuje spoločnosť Turček, s.r.o. už viac ako 6 rokov a vždy vyriešili všetky naše požiadavky neodkladne a vysoko profesionálne. Pozitívne hodnotíme neustále rozširovanie ich ponuky služieb. Spoločnosť Turček, s.r.o. ako dodávateľa služieb v oblasti BOZP, OPP, PZS a odborných školení môžem iba odporučiť.

Marek Hubina

konateľ spoločnosti

Spoločnosť Turček, s.r.o. sa nám ako dodávateľ stará o služby v oblasti BOZP, OPP a odborných školení. V poskytovaných službách sú profesionálny a vždy nám našli riešenia na všetky naše otázky. Spolupracujeme spolu už viac ako 5 rokov a sme s nimi veľmi spokojní.

Branislav Sýkora

konateľ spoločnosti

V oblasti BOZP, OPP, PZS a odborných školení využívame služby spoločnosti Turček, s.r.o. už viac ako 7 rokov. Pomohli nám v týchto oblastiach urobiť poriadok a zaviesť účinný systém riadenia. Sledujú za nás všetky legislatívne zmeny a termíny školení. Služby spoločnosti Turček, s.r.o. môžem iba odporučiť.

Najbližšie kurzy

30 sep 2022;
08:00AM
Kurz bezpečnostného technika
11 nov 2022;
08:00AM
Kurz bezpečnostného technika
24 nov 2022;
08:00AM
Kurz strojníkov stavebných strojov
01 dec 2022;
08:00AM
Aktualizačná odborná príprava BT a ABT