• Prevádzkový denník stavebného stroja – je potrebný?

Každý prevádzkovateľ stavebných strojov má povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 124/2006 Z.z. o Bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Pokiaľ by sme si chceli presnejšie definovať, že aké všetky stroje a zariadenia patria do kategórie stavebných strojov, tak môžeme použiť napr. vyhl. č. 356/2007 Z.z. a jej prílohu podľa ktorej sa medzi vybrané druhy stavebných strojov zaraďujú:

  • stroje a zariadenia na zemné práce (dozér, rýpadlo a hĺbidlo, nakladací a vykladací stroj, fréza a ryhovač, skrejper, rúrový ukladač, valec)
  • stroje a zariadenia na výrobu, spracovávanie a presun betónových zmes (betonárka)
  • ostatné stroje a zariadenia (špeciálny motorový snehový stroj, kompresor)
Denník stavebného stroja

V podstate ani nie je potrebné mať presne zadefinované, ktoré stroje sa považujú za stavebné, ale si vybrať pár povinností pre obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, ktoré je vhodné uplatňovať i pre ostatné druhy stavebných strojov a to napr.:

  • Pred samotnou prácou na stroji si stroj dôkladne skontrolovať a v prvom rade hlavne blízku históriu stroja, ktorú je možné si skontrolovať iba v nejakých záznamoch ako napr. denník stavebného stroja
  • V prvom rade vizuálne skontrolujeme stroj
  • Následne si stroj skontrolujeme funkčne (vyskúšame všetky pohyby)
  • O výsledku kontroly by sme mali urobiť nejaký záznam a tu sa opäť stáva ideálnou voľbou denník stavebného stroja

Všetky povinnosti je vhodné vykonávať preukázateľne a pre tento účel je najvhodnejším spôsobom denník stavebného stroja. Dá sa do neho jednoducho písať, dá sa v ňom jednoducho čítať, ak chceme vedieť históriu.

Nezabúdajme však na archiváciu denníkov stavebných strojov pre prípadné kontroly orgánov dozoru.

Ešte jedna otázka na záver a to či je potrebné si zakúpiť nejaký presný vzor denníka stavebného stroja alebo aké sú možnosti?

Prevádzkový denník stavebného stroja si môžeme kľudne vyrobiť i sami vo vlastnej réžii, prípadne zakúpiť nejaký tlačený formát. Dôležité je aby bol tento denník vhodne navrhnutý pre potrebné záznamy a evidenciu (ku ktorému stroju patrí atď.)

Našim klientom ponúkame v rámci našich odborných školení obsluhy stavebných strojov, prípadne našich ďalších služieb i prevádzkové denníky styvebných strojov, prípadne ďalších zariadení.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo e-mailom a radi Vám pomôžeme.

S nami sa môžete spoľahnúť na vysoko profesionálny prístup a komplexne najideálnejšie riešenia vo všetkých oblastiach BOZP, OPP, PZS, školeniach, atď.

kontrola a skuska tvarniacich strojov