Na prihlásenie sa na aktualizačnú odbornú prípravu (AOP) Autorizovaných bezpečnostných technikov (ABT) a bezpečnostných technikov (BT) môžete využiť túto online prihlášku.

Pri vypĺňaní používajte diakritiku,ďakujeme.