Kurz obsluhy motorovej reťazovej píly a krovinorezov

Obsluhovať motorovú reťazovú píli môže len osoba, ktorá má na túto činnosť platný preukaz. O tejto povinnosti zamestnávateľa určite už viete.

Kurz obsluhy motorovej reťazovej píly je rozdelený do dvoch rôznych skupín podľa použitia motorovej reťazovej píly a to nasledovne:

 • Kurz obsluhy motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva (všetka činnosť súvisiaca s porastom ako napr. odvetvovanie, prepiľovanie, spiľovanie, kalamitná ťažba i obyčajná ťažba.
 • Kurz obsluhy motorovej reťazovej píly pri inej činnosti ako ťažba dreva (sem patrí každá iná činnosť ako je uvedené v bode 1. a to napr. používanie píly v stavebníctve, stolárstve, umeleckej oblasti atď.

Kurz obsluhy motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva (základný)

Obsluha motorovej reťazovej píly pri spiľovaní, prepiľovaní, odvetvovaní a manipulácii s drevom pri normálnej ťažbe i kalamitnej ťažbe

Obsah kurzu v teoretickej časti:

 • problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri ťažbe a manipulácii dreva upravenú právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • technologické postupy pri ťažbe a manipulácii dreva
 • kontrola a údržba motorovej píly vrátane údržby rezacej časti
 • zásady poskytovania prvej pomoci

Obsah kurzu v praktickej časti:

 • zvislé a kombinované rezy
 • odvetvovanie
 • ťažba dreva v poraste
 • manipuláciu s drevnou hmotou

Po úspešnom zvládnutí skúšok je uchádzačovi vydaný preukaz na obsluhu motorovej reťazovej píly.

Ďalšie informácie k udržaniu si odbornosti a platnosti preukazu:

 • opakované školenie sa vykonáva minimálne 1 x za 2 roky
 • aktualizačná odborná príprava (AOP) sa vykonáva minimálne 1 x za 5 rokov
 • lekárska prehliadka sa vykonáva minimálne 1 x za 5 rokov

Kurz obsluhy motorovej reťazovej píly pri inej činnosti (základný)

Obsah kurzu v teoretickej časti:

 • problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri ťažbe a manipulácii dreva upravenú právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • technologické postupy pri inej činnosti
 • kontrolu a údržbu motorovej píly vrátane údržby rezacej časti
 • zásady poskytovania prvej pomoci

Obsah kurzu v praktickej časti:

 • zvislé a kombinované rezy
 • bezpečná manipulácia s motorovou reťazovou pílou

Po úspešnom zvládnutí skúšok je uchádzačovi vydaný preukaz na obsluhu motorovej reťazovej píly pri inej činnosti, ktorý je platný v celej EU.

Prihláška na základný kurz obsluhy motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva na stiahnutie v pdf

Prihláška na základný kurz obsluhy motorovej reťazovej píly pri inej činnosti ako ťažbe dreva na stiahnutie v pdf

Tlačivo na potvrdenie zdravotnej spôsobilosti si môžete stiahnuť na tu v pdf

V prípade záujmu o kurz alebo ak máte ku kurzu nejaké otázky, tak nás neváhajte kontaktovať.