Školenie obsluhy motorových vozíkov (VZV a NZV)

Školenie obsluhy motorových vozíkov (vysokozdvižných vozíkov i nízko zdvižných vozíkov) vykonávame od roku 2006, čo je už viac ako 10 rokov. Ročne vyškolíme viac ako 200 nových osôb na obsluhu motorových vozíkov (ďalej len MV). Opakované školenia obsluhy MV v našom školiacom stredisku ročne absolvuje viac ako 2000 osob.

Školenie vykonávame pre všetky triedy a druhy MV podľa STN 26 8805. Vykonávame základné, opakované, rozširovacie a aktualizačné kurzy (školenia) obsluhy MV. Po úspešnom absolvovaní uchádzač obdrží od nás preukaz obsluhy MV platný v celej Európskej únii.

Vykonávame:

 • Základný kurz na získanie preukazu
 • Rozšírenie preukazu/ ďalšie druhy vozíkov
 • Povinné opakované školenie
 • Aktualizačná odborná príprava (AOP) v zmysle zákona č.124/2006 Z.z.
 • Ceny sú uvádzané bez DPH (sme plátci DPH)
 • Vydanie duplikátu preukazu v prípade jeho straty
 • Preukaz platný v celej EU
 • 120,-€/ osoba
 • 20,-€/ každá skupina
 • 15,-€/ osob
 • 20,-€/ osoba

Vydávame preukaz platný na všetky triedy a druhy motorových vozíkov

Podmienky zaradenia do základného kurzu:

 • Vek minimálne 18 rokov
 • Zdravotná spôsobilosť (nie starší posudok ako 6 mesiacov)
 • Aktuálna fotografia (rozmer 3 x 3,5cm)
 • Žiadosť o vydanie preukazu (vypíšete u nás na naše tlačivo)

Podmienkou pre zaradenie do kurzu a získanie preukazu na obsluhu motorového vozíka nie je vlastniť vodičský preukaz.

Školenia vykonávajú naši lektori obsluhy motorových vozíkov, ktorí majú v tejto oblasti viac ako desať ročné skúsenosti.

Prihláška na základný (alebo rozširovací) kurz na stiahnutie v pdf

Tlačivo na potvrdenie zdravotnej spôsobilosti si môžete stiahnuť na tu v pdf

V prípade, ak máte záujmu o niektoré zo školení alebo ak máte záujem zistiť cenu školení, prípadne ak máte záujem o spracovanie a zaslanie nezáväznej cenovej ponuky, tak nás neváhajte kontaktovať na niektorý z našich kontaktov.