Školenie obsluhy stavebných strojov

Stavebný stroj a zariadenie môže obsluhovať len osoba plnoletá, zdravotne spôsobilá a s odbornou spôsobilosťou získanou v oprávnenej výchovno-vzdelávacej organizácii, napríklad u nás a vlastniaca preukaz obsluhy stavebných strojov a zariadení (strojnícky preukaz).

Vykonávame školenia na všetky druhy a triedy stavebných strojov a zariadení:

  • stroje a zariadenia na zemné práce

A – dozér

B – rýpadlo a hĺbidlo

C – nakladací a vykladací stroj

D – fréza a ryhovač

E – skrejper

F – rúrový ukladač

G – valec

  • stroje a zariadenia na výrobu, spracovávanie a presun betónových zmes

H- betonárka

  • ostatné stroje a zariadenia

I – špeciálny motorový snehový stroj

J- kompresor

Ponúkame Vám:

  • získanie preukazu na obsluhu stavebných strojov všetkých druhov
  • rozšírenie preukazu o ďalšie druhy stavebných strojov a zariadení
  • opakované školenie (1 x za 12 mesiacov)
  • aktualizačnú odbornú prípravu (podľa zákona č. 124/2006 Z.z § 16. 1 x za 5 rokov)

Podmienky pre zaradenie do kurzu:

  • vek minimálne 18 rokov
  • zdravotná spôsobilosť potvrdená od lekára (nie staršia ako 6 mesiacov)
  • aktuálna fotografia 3×3,5 cm

Školenia vykonávajú naši kvalifikovaní lektori, ktorí majú v tejto oblasti viac ako 10-ročnú prax.

Prihláška na základný (alebo rozširovací) kurz na stiahnutie v pdf

Tlačivo na potvrdenie zdravotnej spôsobilosti si môžete stiahnuť na tu v pdf

Po úspešnom zvládnutí skúšok je uchádzačovi vydaný preukaz na obsluhu stavebných strojov a zariadení, ktorý je platný v celej EU. V prípade záujmu o kurz alebo ak máte ku kurzu nejaké otázky, tak nás neváhajte kontaktovať.