• Jenou z povinností každého zamestnávateľa je ...

"V zmysle zákona č.314/2001 Z.z. o požiarnej prevencii je každý zamestnávateľa povinný zabezpečiť školenie z ochrany pred požiarmi pre všetkých zamestnancov"

Pomáhame našimi povinnosťami plniť vaše povinnosti a dokonca i niečo navyše. Našimi školeniami, ktoré vykonávajú naši školitelia s dlhoročnou praxou a chuťou sa v svojej odbornosti stále zdokonaľovať dostanú vaši zamestnanci väčšie množstvo cenných informácií a prednesené témy dokonale pochopia.

V našej ponuke školení ochrany pred požiarmi (ďalej len ako "OPP") máme školenia zamerané na rôzne skupiny zamestnancov a všetky nami realizované školenia sú akreditované Ministerstvom vnútra SR a máme na ne platné oprávnenia.

Ponuku našich školení a kurzov priebežne aktualizujeme a neustále dopĺňame na základe požiadaviek našich klientov a trhu.

Pokiaľ na našich stránkach tebou hľadané školenie alebo kurz nenájdeš, tak nás neváhaj kontaktovať a určite nájdeme riešenie.

Školenie BOZP
Školenia OPP