Špecializujeme sa na poskytovanie komplexných služieb v oblasti bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) a ochrana pred požiarmi (OPP) a máme dlhodobé skúsenosti so subdodávateľským outsourcingom BOZP a OPP pre klientov z rôznych sektorov v Slovenskej Republike. Počas celého nášho pôsobenia pridávame ďalšie služby do našej ponuky. V oblasti výchovy a vzdelávania sme schopní outsourcovať akýkoľvek druh školenia. Ďalej vieme našim klientom v oblasti školení ponúknuť komplexnosť a to od sledovania termínov, vykonanie školenia až po audit vzdelávacieho systému. V priebehu posledných rokov sme rozšírili naše služby o revízie vyhradených technických zariadení zdvíhacích a tlakových, a poskytovanie služieb pracovnej zdravotnej služby (PZS).

Disponujeme potrebnou infraštruktúrou a vlastníme všetky potrebné certifikáty, oprávnenia a osvedčenia z oblasti BOZP a OPP.

Poskytujeme nadštandardnú garanciu kvality služieb BOZP, OPP pre všetky typy spoločností. Súčasťou týchto garancií je špeciálne profesionálne poistenie (okrem štandardného poistenia), ktoré kryje i prípadné sankcie (pokuty) zo strany kontrolných a dozorných orgánov a ktorým disponuje len veľmi málo právnických osôb v odbore služieb bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi v Slovenskej republike.

Týmto systémom sme maximálne komplexní a flexibilní v našich službách a uspokojujeme tak všetky potreby našich klientov, ktorých počet neustále rastie. Jednou z našich zásad je snaha o dlhodobú a konštruktívnu spoluprácu.

"Bezpečnosť vášho biznisu je našou prioritou"

Ing. Martin Turček
konateľ spoločnosti