• Jednou z povinností zamestnávateľa je školiť ..

"Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o BOZP určuje zamestnávateľovi povinnosť vykonávať školenie zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť."

Našim školením zástupcov zamestnancov pre BOZP si splníte zákonnú povinnosť a nie len to, našim školením získajú vaši zástupcovia zamestnancov možnosť zúčastniť sa školenia, ktoré nie je iba "súché" prečítanie určitých predpisov. Naši lektori majú v oblasti školení BOZP dlhoročnú prax a nie je to pre nich iba práca a na každom školení dokážu účastníkov zaujať pútavým prednášaním a rozprávaním i príbehov z praxe.

Školenia prispôsobujeme charakteru oblasti pôsobenia zamestnávateľa a výkonu činností účastníkov školenia.

Naše školenia sú cenným doplnkom systému BOZP a dokonca jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Školenie zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť

Druhy školenia vedúcich zamestnancov BOZP, ktoré sa podľa zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP odporúča vykonávať:

 • Školenia pre novomenovaných zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť
 • Naša cena patrí k najlepším na trhu.
 • Periodické - opakované školenia v minimálne zákonom stanovenej lehote
 • Naša cena patrí k najlepším na trhu.

Základná štruktúra školenia zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť pozostáva z nasledovných tém:

 • úvod do BOZP (priblíženie systému BOZP)
 • povinnosti zamestnávateľa a ich aplikácia v praxi
 • hlavné povinnosti zamestnancov z BOZP
 • ďalšie povinnosti zamestnancov i vedúcich zamestnancov pri vážnom ohrození života a zdravia
 • postup pri vzniku pracovného úrazu, nehody, havárie, skoronehody a skoroúrazu
 • osobné ochranné pracovné prostriedky, prideľovanie, používanie, atď.
 • oprávnenia zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť

Školenie zástupcov zamestnancov pre BOZP vykonávame na základe oprávnenia, ktoré nám vydal Národný inšpektorát práce a v oblasti školení BOZP máme viac ako 15 ročnú prax.

Školenia vykonávajú naši vysokokvalifikovaní lektori, ktorí majú v oblasti školení BOZP dlhoročné skúsenosti, čo je pre všetkých našich klientov záruka kvality pre nami poskytované služby. Žiadna situácia nie je pre nich neriešiteľná.

S nami sa môžete spoľahnúť na vysoko profesionálny prístup a komplexne najideálnejšie riešenia vo všetkých oblastiach BOZP, OPP, PZS, školeniach, atď.

Školenie zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť