• Povinná odborná príprava - DIIZOKYANÁTY

"Zákon NR SR č. 517/2022 Z.z. ktorým sa mení systém vzdelávania osôb pri práci s chemickými faktormi a zavádza povinnosť absolvovať odbornú prípravu osôb pre priemyselné a profesionálne použitia diizokyanátov."

Povinná odborná príprava osôb pri práci s diizokyanátmi.

Čo sú diizokyanáty?

Diizokyanáty sú chemické látky, ktoré sa dodávajú v kvapalnej či pevnej forme alebo vo forme roztoku. V kombinácii s polyolmi(napr. polyestery a polyétery s voľnou hydroxylovou skupinou) či s inými zlúčeninami s aktívnymi atómami vodíka sa využívajú k výrobe pórovitých alebo nepórovitých polyuretánových polymérov, náterov, lepidiel, tesniacich hmôt, elastomerov a lakov.

Kde sa diizokyanáty používajú?

Diizokyanáty sa používajú najmä v priemyselných odvetviach ako napríklad:

 • v stavebníctve v penách, tmeloch, v náteroch
 • pri výrobe nábytku, textilu, obuvi
 • v automobilovom priemysle, v elektrotechnike
Odborná príprava diizokyanáty

Sú diizokyanáty bezpečné?

Používanie diizokyanátov je rovnako ako používanie iných látok bezpečné, keď sa s nimi manipuluje v súlade s určenými bezpečnostnými opatreniami. Je tiež dôležité vedieť, že žiadne diizokyanáty sa nenachádzajú vo finálnych výrobkoch. Diizokyanáty sa používajú iba ako reakčné chemické látky; reagujú s polyolmi a vytvárajú PU výrobok a počas tvrdnutia sa spotrebujú.

Vykonávame odbornú prípravu pre prácu s diizokyanátmi pre nasledovné skupiny:

 • Fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva prácu s diizokyanátmi samostatne
 • Zamestnanci vykonávajúce práce s diizokyanátmi
 • Vedúcich zamestnancov, ktorí zamestnancov pracujúcich s diizokyanátmi riadia

Odbornú prípravu vykonávame v nasledovných rozsahových skupinách:

 • Všeobecná odborná príprava
 • Stredne pokročilá odborná príprava
 • Pokročilá odborná príprava

Školenie zamestnancov vykonávame i prostredníctvom e-learningu

Náš e-learningový školiaci online systém je schválený Národným inšpektorátom práce.

 • Školenie je možné absolvovať kedykoľvek 24/7
 • Cena školenia je nižšia ako pri prezenčnej forme vzdelávania
 • Školenie spĺňa všetky legislatívne požiadavky

Absolvovaním nášho vzdelávania získate:

 • Písomný záznam o absolvovaní odbornej prípravy na prácu s diizokyanátmi v zmysle zákona 355/2007 Z.z.
 • Odborné vedomosti ako pracovať bezpečne s diizokyanátmi
 • Množstvo užitočných informácií o diizokyanátoch a ich účinkoch
 • Splníte si zákonnú povinnosť a vyhnete sa možným sankciám
 • Lepší zdravotný stav pre osoby pracujúce s diizokyanátmi v neskoršom veku

Odbornú prípravu pre práce s diizokyanátmi vykonávame na základe oprávnenia, ktoré nám vydal Národný inšpektorát práce a v oblasti školení BOZP a pridružených oblastiach máme viac ako 15 ročnú prax.

Odbornú prípravu vykonávajú naši vysokokvalifikovaní lektori, ktorí majú v oblasti školení dlhoročné skúsenosti, čo je pre všetkých našich klientov záruka kvality pre nami poskytované služby. Žiadna situácia nie je pre nich neriešiteľná.

S nami sa môžete spoľahnúť na vysoko profesionálny prístup a komplexne najideálnejšie riešenia vo všetkých oblastiach BOZP, OPP, PZS, školeniach, atď.

Školenie diizokyanáty