Vyberáme z našich služieb

Koordinátor BOZP na staveniskuNariadenie vlády č. 396/2006 Z.z.. v § 14 predpisuje každému stavebníkovi (investorovi) povinnosť poveriť jedného...

Bezpečnostnotechnická služba, Autorizovaný bezpečnostný technik (ABT) a bezpečnostný technik (BT)Určite už viete o povinnosti každého zamestnávateľa...

Technik požiarnej ochranyTechnik požiarnej ochrany (ďalej len "PO") je odborne spôsobilá osoba, prostredníctvom ktorej si plní zamestnávateľ alebo...

Dokumentácia BOZPPokiaľ si čítate túto stránku, tak pravdepodobne hľadáte informácie ohľadom dokumentácie z oblasti bezpečnosť a ochrana pri práci...

Vyberáme z našich školení a kurzov

Základný kurz bezpečnostných technikov Základný kurz bezpečnostných technikov je určený pre všetkých, ktorí majú záujem vykonávať funkciu...

Školenie žeriavnikovObsluhovať zdvíhacie zariadenie môže iba osoba odborne spôsobilá, ktorá svoju odbornosť preukazuje platným preukazom alebo...

Školenie z OPPŠkolenie zamestnancov z ochrany pred požiari (OPP) parí medzi povinnosti zamestnávateľa v zmysle vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o...

Školenie viazačov bremien Určite viete, že každá osoba, ktorá upína alebo nejakým iným spôsobom uväzuje bremeno pomocou viazacích prostriedkov môže...

Zazmluvnených spoločností

86

Vyškolených ľudí ročne

36000

Rokov praxe

20