Vyberáme z našich služieb

Dokumentácia OPPPokiaľ si čítate túto stránku, tak pravdepodobne hľadáte informácie ohľadom dokumentácie z oblasti ochrany pred požiarmi (OPP),...

Revízie zdvíhacích zariadeníOdborné prehliadky (revízie zdvíhacích zariadení) a odborné skúšky (revízne skúšky zdvíhacích zariadení) vykonávame na...

Predaj bezpečnostných značiek a piktogramovBezpečnostná značka je značka, ktorá poskytuje všeobecnú bezpečnostnú informáciu kombináciou farby a...

Bezpečnostnotechnická služba, Autorizovaný bezpečnostný technik (ABT) a bezpečnostný technik (BT)Určite už viete o povinnosti každého zamestnávateľa...

Vyberáme z našich školení a kurzov

Školenie obsluhy stavebných strojovStavebný stroj a zariadenie môže obsluhovať len osoba plnoletá, zdravotne spôsobilá a s odbornou spôsobilosťou...

Prinášame Vám novú možnosť – absolvovať školenia formou videohovoru – cez obrazovku počítača, či mobilného telefónu. Školenia na ktorých realizáciu...

Základný kurz bezpečnostných technikov Základný kurz bezpečnostných technikov je určený pre všetkých, ktorí majú záujem vykonávať funkciu...

Školenie vodičovKaždý zamestnávateľ, dokonca i živnostník pokiaľ priamo sám alebo jeho zamestnanci používajú motorové vozidlá na služobné cesty, tak...

Zazmluvnených spoločností

86

Vyškolených ľudí ročne

36000

Rokov praxe

20