• Predaj pojazdných hasiacich prístrojov

"V našej ponuke pojazdných hasiacich prístrojov nájdete iba hasiace prístroje certifikované a ku všetkých hasiacim prístrojom je prvá (predpredajná) povinná kontrola zdarma"

V našej ponuke sú pojazdné hasiace prístroje rôznych výrobcov, ale snažíme sa predávať iba hasiace prístroje najvyššej kvality.

Hasiace prístroje výrobcov u ktorých sa v minulosti vyskytovali reklamácie sme z našej ponuky vyradili a zameriavame sa na hasiacu techniku, ktorá spĺňa iba tie najvyššie požiadavky kvality.

Ponuku pojazdných hasiacich prístrojov priebežne dopĺňame a aktualizujeme.

Pokiaľ v našej ponuke nenájdete hasiace prístroje ktoré hľadáte, tak nás neváhajte kontaktovať a určite nájdeme pre Vás najvhodnejšie riešenie.

Pojazdné hasiace prístroje predávame za tie najlepšie ceny na trhu a v prípade väčšieho množstva poskytujeme množstevné zľavy.

Pojazdný hasiaci prístroj

Pojazdné hasiace prístroje:

Prenosný hasiaci prístroj práškový
Pojazdný hasiaci prístroj P50kg

Hasiaci prístroj obsahuje 50kg hasiaceho prášku ABC. Je pod stálym tlakom. Súčasťou prístroja je hadica dlhá 5 m s prúdnicou. Prístroj je určený na hasenie požiarov v ich počiatočnej fáze je určený napr. pre čerpacie stanice, letiskové hangáre, sklady ropných produktov, farieb, riedidiel a pod. Prístroj možno použiť aj na hasenie zariadení pod napätím elektrického prúdu do 1000V. Prednosťou práškových hasiacich prístrojov je rýchle utlmenie plameňov, dobrá tepelná ochrana obsluhy, nejedovatosť a dlhodobá skladovateľnosť.

Pojazdný hasiaci prístroj snehový 2x10kg
Pojazdný hasiaci prístroj S 2x10kg

Tento hasiaci prístroj tvoria dve fľaše a každá obsahuje 10 kg oxidu uhličitého (CO2). Prístroj je pod stálym tlakom. Používa sa na hasenie požiarov kvapalín alebo látok prechádzajúcich do kvapalného skupenstva a na požiare plynov. Súčasťou hasiaceho prístroja je hadica s dĺžkou 5 metrov a prúdnica. Je možné použiť ho aj na hasenie zariadení pod elektrickým napätím do 1000V z minimálnej vzdialenosti 1 m.

Pojazdný hasiaci prístroj snehový 1x30kg
Pojazdný hasiaci prístroj S 1x30kg

Hasiaci prístroj je naplnený 1×30 kg oxidu uhličitého (CO2). Je pod stálym tlakom. Používa sa na hasenie požiarov kvapalín alebo látok prechádzajúcich do kvapalného skupenstva a na požiare plynov. Oxid uhličitý sa po použití odparí a nezanechá žiadne zbytky hasiacej látky, čím nedôjde k ďalším škodám a zničením zariadení, ktoré neboli poškodené požiarom. Súčasťou prístroja je hadica s dĺžkou 5 metrov a prúdnica. Hasiaci prístroj je možné použiť aj na hasenie zariadení pod elektrickým napätím do 1000V z minimálnej vzdialenosti 1 m.

Pojazdný hasiaci prístroj snehový 2x30kg
Pojazdný hasiaci prístroj S2x30kg

Hasiaci prístroj tvoria dve 30 kg fľaše naplnené oxidom uhličitým (CO2). Hasiaci prístroj je pod stálym tlakom. Používa sa na hasenie požiarov kvapalín alebo látok prechádzajúcich do kvapalného skupenstva a na požiare plynov. Uvedeným hasiacim prístrojom je možné hasiť aj zariadenia pod elektrickým napätím do 1000V z minimálnej vzdialenosti 1 m. Súčasťou prístroja je hadica s dĺžkou 10 metrov a prúdnica.

Predajom pojazdných hasiacich prístrojov sa zaoberáme už viac ako 15 rokov a v tejto oblasti nie sme žiadnym nováčikom a nakoľko v oblasti BOZP, OPP a PZS máme bohatú prax, tak Vám vieme pomôcť so správnym výberom vhodného druhu hasiacich prístrojov.

V našej ponuke pojazdných hasiacich prístrojov máme iba ten najkvalitnejší tovar aby naši klienti mali istotu ich akcieschopnosti v prípade ich potreby.

Pojazdné hasiace prístroje predávame za tie najlepšie ceny na trhu a v prípade väčšieho množstva poskytujeme množstevné zľavy.

S nami sa môžete spoľahnúť na vysoko profesionálny prístup a komplexne najideálnejšie riešenia vo všetkých oblastiach BOZP, OPP, PZS, školeniach, atď.