• Podľa zákona o OPP môže zamestnávateľ i ...

"Zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi (OPP) určuje zamestnávateľovi množstvo povinností, ale v súčasnosti už veľa zamestnávateľov zabezpečuje viac ako mu určuje zákon"

Mnoho našich klientov už realizuje mnoho školení nad rámec povinností zákona. Jedným z takýchto školení je i praktický nácvik hasenia požiaru. Pre zamestnancov je to nová a veľmi zaujímavá a cenná skúsenosť.

Zamestnanci sa tak v prípade vzniku požiaru nemusia obávať odpovedí na mnoho otázok ako napr. ako ho uhasím? ako môžem držať hasiaci prístroj? čo sa bude diať?

Naše školenia sú cenným doplnkom systému OPP a dokonca jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Školenie nácviku hasenia

Možnosti realizácie praktického nácviku hasenia sú:

  • Klientovi zabezpečíme hasiace prístroje, školiteľa a realizáciu
  • Naša cena patrí k najlepším na trhu.
  • Klient si zabezpečí prostriedky sám a mi iba školiteľa
  • Naša cena patrí k najlepším na trhu.

Základná štruktúra školenia praktického hasenia pozostáva z nasledovných tém:

  • vysvetlenie spôsobu uvádzania hasiaceho prístroja do chodu
  • vysvetlenie postupu nácviku
  • každý zamestnanec si po jednom reálne vyskúša uhasiť inštalovaný riadený požiar

Školenia vykonávajú naši vysokokvalifikovaní lektori, ktorí majú v oblasti školení OPP dlhoročné skúsenosti, čo je pre všetkých našich klientov záruka kvality pre nami poskytované služby. Žiadna situácia nie je pre nich neriešiteľná.

S nami sa môžete spoľahnúť na vysoko profesionálny prístup a komplexne najideálnejšie riešenia vo všetkých oblastiach BOZP, OPP, PZS, školeniach, atď.

Školenie nácviku hasenia