• Živnostník je podľa zákona č.314/2001 Z.z. povinný ...

"Zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o požiarnej prevencii sa vzťahuje nie len na zamestnávateľov a právnické osoby, ale i na živnostníkov a ukladá im plniť určené povinnosti."

Povinnosti vyplývajúce zo zákona o požiarnej prevencii sa primerane vzťahujú na všetkých SZČO.
Našimi službami si splníte zákonné povinnosti vyplývajúce zo zákona a pomôžeme Vám nie len formálne, ale Vám pomôžeme vybudovať funkčný a účinný systém ochrany pred požiarmi (ďalej len ako "OPP"), ktorý zabezpečí primeranú ochranu života a zdravia, a vytvorí vhodné pracovné prostredie a pracoviská.

Naše služby Vám pokryjú všetky zákonné požiadavky a vy sa môžete venovať svojej podnikateľskej činnosti.

OPP pre živnostníka

Prostredníctvom našich Technikov PO Vám zabezpečíme:

  • Vstupný a periodický audit plnenia požiadaviek OPP v rámci vašich činností SZČO
  • Spracovanie kompletnej dokumentácie OPP v zmysle platných právnych predpisov
  • Následná aktualizácia dokumentácie OPP úplne zdarma
  • Odborné poradenstvo pri rozmiestnení prenosných hasiacich prístrojov, vrátane ich dodania za zvýhodnené ceny
  • Poradenstvo, výkon a sledovanie termínov pri školení OPP a odborných školeniach potrebných pre vybrané profesie a činnosti
  • Metodická pomoc pri tvorbe inštrukcií OPP
  • Účasť a odbornú pomoc pri šetrení príčin vzniku požiarov (spracovávanie záznamov o požiari), metodická pomoc pri povinnom nahlasovaní
  • Konzultačná a poradenská činnosť zdarma vrámci zmluvného vzťahu.

Služby OPP pre živnostníkov vykonávajú naši vysokokvalifikovaní zamestnanci, ktorí majú v oblasti OPP dlhoročné skúsenosti, čo je pre všetkých našich klientov záruka kvality pre nami poskytované služby. Žiadna situácia nie je pre nich neriešiteľná.

S nami sa môžete spoľahnúť na vysoko profesionálny prístup a komplexne najideálnejšie riešenia vo všetkých oblastiach ochrany pred požiarmi.

OPP pre živnostníka