• Na čo slúžia zdravotné posudky?

"Obsluhovať vybrané zariadenia alebo vykonávať vybrané činnosti môže iba osoba s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti na danú prácu alebo činnosť"

Vyberte si taký zdravotný posudok, ktorý Vám vyhovuje podľa toho či si potvrdzujete zdravotnú spôsobilosť ako súkromná osoba alebo ako zamestnávateľ. V prípade nejasností nás kontaktujte na našej zákazníckej linke 037 / 202 1351

Zdravotný posudok slúži na potvrdenie zdravotnej spôsobilosti na danú prácu alebo činnosť.

1. Zdravotný posudok pre súkromnú osobu - Stiahnuť v PDF

2. Zdravotný posudok pre zamestnanca - Stiahnuť v PDF