• Odborná kontrola regálov

"V zmysle zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP a jeho vykonávacích predpisov je i povinnosť vykonávať kontrolu regálov minimálne 1 x za rok."

Kontrole podliehajú všetky druhy a typy regálov, ktoré sa používajú profesionálne (pri pracovnej činnosti) ako pracovné prostriedky na ukladanie bremien.

Rozsah nami vykonávanej kontroly regálov je v zmysle zákona o BOZP a jeho vykonávacích predpisov.

Kontrolu regálov vykonávame už viac ako 10 rokov a v tejto oblasti máme bohaté skúsenosti.

V niektorých prípadoch vieme odporučiť i účinné riešenia aby boli dodržané požiadavky vyplývajúce z právnych predpisov a zároveň nebol ohrozený život a zdravie.

Z kontroly regálov dostane klient prehľadne spracovanú správu a zároveň reálny prehľad o stave regálov v podniku alebo firme.

Kontrola regálov v sklade

Každý skontrolovaný regál, ktorý má pri kontrole vyhovujúci stav je označený kontrolným štítkom.

Výkonom kontroly regálov si splníte zákonnú povinnosť a zároveň predídete možným úrazom alebo nehodám vašich zamestnancov. Kontrolu vykonávajú naši pracovníci s odbornosťami, ktorí majú v tejto oblasti bohaté skúsenosti. Žiadna situácia nie je pre nich neriešiteľná.

Kontrolu regálov vykonávame za výhodné ceny a stálym klientom a zmluvným klientom poskytujeme zaujímavé zľavy.

S nami sa môžete spoľahnúť na vysoko profesionálny prístup a komplexne najideálnejšie riešenia vo všetkých oblastiach BOZP, OPP, PZS, školeniach, atď.

kontrola regálov