• Bezpečnostné tabuľky a piktogramy

"Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci určuje presné kritériá na bezpečnostné tabuľky"

Našou ponukou bezpečnostných tabuliek sa snažíme uspokojovať prevažne našich klientov a naše bezpečnostné tabuľky spĺňajú jednoznačne kritériá vyššie spomínaného nariadenia vlády, no sme veľmi radi ak nás s dopytom o bezpečnostné tabuľky osloví i noví klient.

V ponuke máme širokú škálu bezpečnostného značenia v rôznych druhoch vyhotovenia ako napr. samolepky, plastové tabuľky a tabuľky na objednávku.

Snažíme sa aby naše bezpečnostné tabuľky spĺňali najvyššie požiadavky kvality.
V ponuke máme tabuľky rôznych formátov ako napr. A3,A4,A5, A6 atď.

Školenie pre práce vo výškach

Bezpečnostné tabuľky v našej ponuke:

Zákazové značky

Zákazové značky zakazujú správanie, ktoré by mohlo viesť k vzniku nebezpečenstva.
Majú kruhový tvar.
Farba podkladu je biela a farba orámovanie je červená.
Farba symbolu je čierna.

Výstražné značky

Výstražné značky sú označenie, ktoré upozorňuje na nebezpečenstvo alebo ohrozenie.
Hlavné znaky - trojuholníkový tvar, Čierny piktogram na žltom pozadí s čiernym okrajom

Príkazové značky

Príkazové značky sú označenie, ktoré prikazuje osobitné správanie.
Hlavné znaky - kruhový tvar, Biely piktogram na modrom pozadí

Núdzové značky

Núdzové značky sú označenie, ktoré informuje o umiestnení núdzových miest, prípadne označuje núdzové východy atď.
Hlavné znaky - obdĺžnikový alebo štvorcový tvar, Biely piktogram na zelenom pozadí

Požiarne značky

Značky ochrany pred požiarmi sú označenie, ktoré informuje o umiestnení zariadenia na ochranu pred požiarmi.
Hlavné znaky - obdĺžnikový alebo štvorcový tvar, Biely piktogram na červenom pozadí

Ďalšie značky

Ďalšie značky sú označenie, ktorým sa určujú ďalšie požiadavky neupravujúce vyššie uvedené kategórie značiek

Chemické značky

Bezpečnostné značky sú v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(ES) č.1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

Bezpečnostné tabuľky a tabule na objednávku

Ďalšie bezpečnostné tabuľky, tabule na základe požiadaviek klienta vieme vyrobiť v rôznom prevedení a formáte. S návrhom obsahu bezpečnostných tabúľ Vám radi pomôžeme a odporučíme i grafický návrh. Vyrobili sme už množstvo tabúľ na objednávku.

Predajom bezpečnostných tabuliek sa zaoberáme už viac ako 10 rokov a v tejto oblasti nie sme žiadnym nováčikom a nakoľko v oblasti BOZP, OPP a PZS máme bohatú prax, tak vieme so správnym výberom bezpečnostných tabuliek klientovi pomôcť s výberom toho najvhodnejšieho.

Pri výrobe bezpečnostného značenia a tabuliek používame tie najkvalitnejšie materiály aby naše tabuľky vydržali i v tom najnáročnejšom prostredí a čo najdlhšie plnili svoj účel.

S nami sa môžete spoľahnúť na vysoko profesionálny prístup a komplexne najideálnejšie riešenia vo všetkých oblastiach BOZP, OPP, PZS, školeniach, atď.