• Predaj prenosných hasiacich prístrojov

"V našej ponuke prenosných hasiacich prístrojov nájdete iba hasiace prístroje certifikované a ku všetkých hasiacim prístrojom je prvá (predpredajná) povinná kontrola zdarma"

V našej ponuke sú prenosné hasiace prístroje rôznych výrobcov, ale snažíme sa predávať iba hasiace prístroje najvyššej kvality.

Hasiace prístroje výrobcov u ktorých sa v minulosti vyskytovali reklamácie sme z našej ponuky vyradili a zameriavame sa na hasiacu techniku, ktorá spĺňa iba tie najvyššie požiadavky kvality.

Ponuku prenosných hasiacich prístrojov priebežne dopĺňame a aktualizujeme.

Pokiaľ v našej ponuke nenájdete hasiace prístroje ktoré hľadáte, tak nás neváhajte kontaktovať a určite nájdeme pre Vás najvhodnejšie riešenie.

Prenosné hasiace prístroje predávame za tie najlepšie ceny na trhu a v prípade väčšieho množstva poskytujeme množstevné zľavy.

Prenosné hasiace prístroje

Prenosné hasiace prístroje práškové:

Prenosný hasiaci prístroj práškový 1kg
Prenosný hasiaci prístroj P1kg

Hasiaci prístroj obsahuje 1 kg hasiaceho prášku ABC. Nádoba je pod stálym tlakom. Prístroj je vhodný na hasenie požiarov v ich počiatočnej fáze, využitie má v domácnostiach, osobných automobiloch, garážach a môžeme s ním hasiť zariadenia pod napätím elektrického prúdu do 1000V. Prednosťou práškových hasiacich prístrojov je rýchle utlmenie plameňov, dobrá tepelná ochrana obsluhy, nejedovatosť a dlhodobá skladovateľnosť.

Prenosný hasiaci prístroj práškový 2kg
Prenosný hasiaci prístroj P2kg

Hasiaci prístroj obsahuje 2 kg hasiaceho prášku ABC. Nádoba je pod stálym tlakom.. Prístroj je určený na hasenie požiarov v ich počiatočnej fáze, možno ho použiť v domácnostiach, osobných automobiloch, garážach a pod. Prístroj je určený aj na hasenie zariadení pod napätím elektrického prúdu do 1000V. Prednosťou práškových hasiacich prístrojov je rýchle utlmenie plameňov, dobrá tepelná ochrana obsluhy, nejedovatosť a dlhodobá skladovateľnosť.

Prenosný hasiaci prístroj práškový 6kg
Prenosný hasiaci prístroj P6kg

Hasiaci prístroj obsahuje 6 kg hasiaceho prášku ABC a je pod stálym tlakom. Tlak je možné kontrolovať pomocou manometra. Prístroj je určený na hasenie požiarov v ich počiatočnej fáze možno ho použiť v priemysle, poľnohospodárstve, obchode, lekárskych ordináciách, skladoch a pod. Prístroj možno použiť aj na hasenie zariadení pod napätím elektrického prúdu do 1000V. Prednosťou práškových hasiacich prístrojov je rýchle utlmenie plameňov, dobrá tepelná ochrana obsluhy, nejedovatosť a dlhodobá skladovateľnosť.

Prenosné hasiace prístroje snehové:

Prenosný hasiaci prístroj S2kg

Hasiaci prístroj obsahuje 2 kg skvapalneného oxidu uhličitého (CO2). Oxid uhličitý sa po použití odparí a nezanechá žiadne zbytky hasiacej látky. Prednosťou hasiaceho prístroja je, že nepoškodzuje ani neznečisťuje horiaci materiál ani jeho okolie. Prístroj je určený na hasenie požiarov v ich počiatočnej fáze v uzatvorených priestoroch, telefónnych centrálach, kanceláriách s počítačmi, galériách, kostoloch, skladoch s potravinami a pod. Hasiaci prístroj možno použiť aj na hasenie zariadení pod napätím elektrického prúdu do 1000V.

Prenosný hasiaci prístroj snehový 2kg
Prenosný hasiaci prístroj S5kg

Hasiaci prístroj obsahuje 5 kg kvapalného oxidu uhličitého (CO2). Oxid uhličitý sa po použití odparí a nezanechá žiadne zbytky hasiacej látky, čím nedôjde k ďalším škodám a zničením zariadení, ktoré neboli poškodené požiarom. Hasiaci prístroj je pod stálym tlakom. Prístroj je určený na hasenie požiarov v ich počiatočnej fáze v uzatvorených priestoroch, telefónnych centrálach, kanceláriách s počítačmi, galériách, kostoloch, skladoch s potravinami a pod. Prístroj možno použiť aj na hasenie zariadení pod napätím elektrického prúdu do 1000V.

Prenosný hasiaci prístroj snehový 5kg

Prenosný hasiaci prístroj vodný:

Prenosný hasiaci prístroj V9l

Náplň hasiaceho prístroja tvorí 9 litrov vody zmiešanej s potašou (uhličitan draselný), ktorý je určený proti zamrznutiu vody. Vnútro nádoby je chránené plastovým povlakom. Tlak vo vnútri prístroja ukazuje manometer umiestnený na ventile, pričom ručička manometra musí byť v zelenom poli stupnice. Je určený na hasenie požiarov v ich počiatočnej fáze, používa sa v chemickom priemysle, papiernickom a drevárskom priemysle, v skladoch pevných horľavých látok a pod. Prednosťou vodných hasiacich prístrojov je rýchle utlmenie plameňov, nejedovatosť a dlhodobá skladovateľnosť. Prístroj nie je možné použiť na hasenie zariadenia pod napätím elektrického prúdu a pre hasenie látok triedy požiaru D!

Prenosné hasiace prístroje penové:

Prenosný hasiaci prístroj P6l

Prenosný penový hasiaci prístroj je naplnený zmesou vody a penidla v objeme 6 l. Používa sa na hasenie požiarov látok požiarnej triedy A, B.
Po spozorovaní požiaru si prenesieme hasiaci prístroj na miesto požiaru, kde ho položíme na rovnú podložku. Jednou rukou uchopíme hadicu v blízkosti hubice a druhou rukou vytiahneme zaisťovací kolík, čím sa uvoľní páka ventilu. Stlačením páky vychádza náplň na požiar. Prúd hasiva smerujeme do ohňa.

Prenosný hasiaci prístroj penový 6l
Prenosný hasiaci prístroj P9l

Prenosný penový hasiaci prístroj je naplnený zmesou vody a penidla v objeme 9 l. Používa sa na hasenie požiarov látok požiarnej triedy A, B.
Po spozorovaní požiaru si prenesieme hasiaci prístroj na miesto požiaru, kde ho položíme na rovnú podložku. Jednou rukou uchopíme hadicu v blízkosti hubice a druhou rukou vytiahneme zaisťovací kolík, čím sa uvoľní páka ventilu. Stlačením páky vychádza náplň na požiar. Prúd hasiva smerujeme do ohňa.

Prenosný hasiaci prístroj penový 9l

Prenosné hasiace prístroje špeciálne:

Prenosný hasiaci prístroj penový 9l

V súčasnosti sa stále častejšie stretávame so špecifickými požiadavkami klientov na zabezpečenie špeciálnych hasiacich prístrojov pre rôzne špecifické priestory a prevádzky. Medzi takého prevádzky patria napr. rôzne kuchyne, prípadne priemyselné priestory. Disponujeme i prenosnými hasiacimi prístrojmi špeciálnymi a preto nás neváhajte kontaktovať a určite zoženiete u nás to čo potrebujete.

Predajom prenosných hasiacich prístrojov sa zaoberáme už viac ako 15 rokov a v tejto oblasti nie sme žiadnym nováčikom a nakoľko v oblasti BOZP, OPP a PZS máme bohatú prax, tak Vám vieme pomôcť so správnym výberom vhodného druhu hasiacich prístrojov.

V našej ponuke prenosných hasiacich prístrojov máme iba ten najkvalitnejší tovar aby naši klienti mali istotu ich akcieschopnosti v prípade ich potreby.

Prenosné hasiace prístroje predávame za tie najlepšie ceny na trhu a v prípade väčšieho množstva poskytujeme množstevné zľavy.

S nami sa môžete spoľahnúť na vysoko profesionálny prístup a komplexne najideálnejšie riešenia vo všetkých oblastiach BOZP, OPP, PZS, školeniach, atď.