• Základný kurz a Aktualizačná odborná príprava

"Pokiaľ si Autorizovaný bezpečnostný technik, Bezpečnostný technik alebo sa iba plánuješ stať Bezpečnostným technikom, tak si na správnom mieste."

Jedným z našich odborných školení a kurzov je i vzdelávanie Bezpečnostných a Autorizovaných bezpečnostných technikov. Nie je to však jedno školenie, ale požiadavky legislatívy SR a požiadavky trhu požadujú aby to bolo viac druhov školení, ktoré majú rozdielny rozsah, obsah a účastníkov.

Všetky školenia a kurzy v našej ponuke sú akreditované Národným inšpektorátom práce, Ministerstvom vnútra SR a sme jedna z mála spoločností v Slovenskej republike, ktorá je oprávnená vykonávať také veľké množstvo druhov školení a kurzov aké máme v ponuke.

Ponuku našich školení a kurzov priebežne aktualizujeme a neustále dopĺňame na základe požiadaviek našich klientov a trhu.

Pokiaľ na našich stránkach tebou hľadané školenie alebo kurz nenájdeš, tak nás neváhaj kontaktovať a určite nájdeme riešenie.

BT a ABT
Kurzy BT a ABT