Oblasť Bezpečnosť práce a Ochrana pred požiarmi nie je len o poskytovaní služieb, ale naša snaha uspokojovať požiadavky našich klientov nás nasmerovala i do oblasti kontroly. Nie kontrola dodržiavania predpisov.

V oblasti kontroly sa zameriavame na kontrolu hasiacich prístrojov, hydrantov, rebríkov, regálov a postupne ďalšieho.

Keď spomíname kontrolu, tak nie sme žiadny sprostredkovateľ, ale priamo vykonávame tieto kontroly na ktoré máme i platné oprávnenia a prístrojové vybavenie.

Ponuku v oblasti výkonu kontroly neustále rozširujeme a preto pokiaľ ste Vami hľadanú kontrolu nenašli v našej ponuke, tak nás neváhajte kontaktovať a určite nájdeme spoločne najlepšie riešenie.

Nás sortiment služieb neustále dopĺňame a rozširujeme.

Služby PZS
Kontrola