• Obsluhovať tlakové nádoby stabilné môže ...

"Podľa vyhl. č.508/2009 Z.z. o VTZ môže obsluhovať tlakové nádoby stabilné iba osoba, ktorá ma obsluhu týchto zariadení odbornú spôsobilosť"

Pri tlakových nádobách stabilných sa odborná spôsobilosť preukazuje písomným dokladom. Získanie dokladu je možné po vykonaní poučenia napríklad v našom školiacom stredisku alebo priamo u Vás, kam príde náš školiteľ.

Našim školením obsluhy tlakových nádob stabilných získajú vaši odborný pracovníci množstvo odborných teoretických a praktických vedomostí, nakoľko naše školenie nie je iba "súché" prečítanie určitých predpisov. Naši lektori majú v oblasti školení tlakových nádob stabilných dlhoročnú prax a nie je to pre nich iba práca a na každom školení dokážu účastníkov zaujať pútavým prednášaním a rozprávaním i príbehov z praxe.

Vykonávame školenia obsluhy tlakových nádob stabilných Skupiny Ab1, Ab2, Bb1, Bb2

Školenie obsluhy tlakovej nádoby

Druhy školenia obsluhy tlakových nádob stabilných sa podľa vyhl. č. 508/2006 Z.z. o VTZ odporúča vykonávať:

  • Odborná príprava - vstupné školenie pre novú obsluhu
  • Periodické - opakované školenia obsluhy tlakových nádob stabilných v minimálne zákonom stanovenej lehote

Základná štruktúra školenia obsluhy tlakových nádob stabilných pozostáva z nasledovných tém:

  • úvod do BOZP vo vzťahu k obsluhe tlakových zariadení
  • hlavné povinnosti obsluhy
  • obsah kontroly tlakových nádob stabilných
  • vedenie prevádzkovej dokumentácie tlakovej nádoby
  • postupy bezpečnej práce s tlakovou nádobou
  • zakázané manipulácie
  • príprava na úspešné overenie vedomostí

Školenie obsluhy tlakovej nádoby stabilnej vykonávame na základe osvedčenia, ktoré nám vydala Oprávnená právnická osoba a v oblasti školení BOZP máme viac ako 10 ročnú prax.

Školenia vykonávajú naši vysokokvalifikovaní lektori, ktorí majú v oblasti školení obsluhy tlakových zariadení dlhoročné skúsenosti, čo je pre všetkých našich klientov záruka kvality pre nami poskytované služby. Žiadna situácia nie je pre nich neriešiteľná.

S nami sa môžete spoľahnúť na vysoko profesionálny prístup a komplexne najideálnejšie riešenia vo všetkých oblastiach BOZP, OPP, PZS, školeniach, atď.

Školenie obsluhy tlakových nádob