Pracovná zdravotná služba (PZS) je oblasť, ktorá vychádza z požiadaviek zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Táto oblasť vyplýva zo zákona pre každú spoločnosť, či SZČO. Naša spoločnosť Turček, s.r.o. Vám zaistí kompletné zákonné povinnosti, ktoré prinášajú úsporu času a financií vyplývajúcu zo synergií s oblasti BOZP, PO a PZS.

Nami poskytované služby v oblasti PZS sú všetky v súlade požiadavkami vyplývajúcimi zo zákona NR SR č.355/2007 Z.z. Za naše služby PZS ručíme v plnej miere a našim klientom garantujeme najvyššiu kvalitu týchto služieb.

Ponuku našich služieb pre oblasť PZS neustále rozširujeme a v prípade, ak požadovanú službu nenájdete v našej ponuke nižšie, tak nás kontaktujte a určite nájdeme spoločne riešenie.

Služby PZS
Služby PZS