• Jednou z povinností zamestnávateľa je školiť ..

"Zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi (OPP) určuje zamestnávateľovi povinnosť vykonávať školenie i pre osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase."

Našim školením OPP pre mimopracovný čas si splníte zákonnú povinnosť a nie len to, našim školením získajú vaši zamestnanci možnosť zúčastniť sa školenia, ktoré nie je iba "súché" prečítanie určitých predpisov. Naši lektori majú v oblasti školení OPP dlhoročnú prax a nie je to pre nich iba práca a na každom školení dokážu účastníkov zaujať pútavým prednášaním a rozprávaním i príbehov z praxe.

Školenia prispôsobujeme charakteru oblasti pôsobenia zamestnávateľa a výkonu činností účastníkov školenia.

Naše školenia sú cenným doplnkom systému OPP a dokonca jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Školenie OPP mimopracovný čas

Druhy školenia OPP pre mimopracovný čas, ktoré sa podľa zákona č.314/2001 Z.z. o OPP odporúča vykonávať:

  • Školenia pre novomenované osoby na zabezpečovanie OPP v mimopracovnom čase
  • Naša cena patrí k najlepším na trhu.
  • Periodické - opakované školenia v minimálne zákonom stanovenej lehote
  • Naša cena patrí k najlepším na trhu.

Základná štruktúra školenia OPP pre mimopracovný časpre bezpečnosť pozostáva z nasledovných tém:

  • oboznámenie s pokynom pre OPP v mimopracovnom čase
  • povinnosti zamestnanca na začiatku pracovnej zmeny
  • čo si všímať pri obchôdzkach a kontrolách OPP
  • ako postupovať v prípade podozrenia na vznik požiaru
  • rozmiestnenie hasiacich prístrojov
  • spôsoby použitia hasiacich prístrojov

Školenie OPP pre mimopracovný čas vykonávame na základe oprávnenia, ktoré nám vydalo Ministerstvo vnútra SR a v oblasti školení OPP máme viac ako 15 ročnú prax.

Školenia vykonávajú naši vysokokvalifikovaní lektori, ktorí majú v oblasti školení OPP dlhoročné skúsenosti, čo je pre všetkých našich klientov záruka kvality pre nami poskytované služby. Žiadna situácia nie je pre nich neriešiteľná.

S nami sa môžete spoľahnúť na vysoko profesionálny prístup a komplexne najideálnejšie riešenia vo všetkých oblastiach BOZP, OPP, PZS, školeniach, atď.