• Ročná kontrola rebríkov

"V zmysle zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP a jeho vykonávacích predpisov je i povinnosť vykonávať kontrolu rebríkov minimálne 1 x za rok."

Kontrole podliehajú všetky druhy a typy rebríkov, ktoré sa používajú profesionálne (pri pracovnej činnosti) ako pracovné prostriedky.

Rozsah nami vykonávanej kontroly rebríkov je v súlade s STN EN 131-2 + AC a periodicita kontroly vyhláškou č. 147/2013 Z.z.

Kontrolu rebríkov vykonávame už viac ako 10 rokov a v tejto oblasti máme bohaté skúsenosti.

V niektorých prípadoch vieme odporučiť i účinné riešenia aby boli dodržané požiadavky vyplývajúce z právnych predpisov a zároveň nebol ohrozený život a zdravie.

Z kontroly rebríkov dostane klient prehľadne spracovanú správu a zároveň reálny prehľad o stave rebríkov v podniku alebo firme.

Kontrola rebríkov

Každý rebrík, ktorý má pri kontrole vyhovujúci stav je označený kontrolným štítkom.

Naša spoločnosť vykonáva kontrolu nasledovných druhoch rebríkov:

  • Jednoduchý rebrík
  • Dvojdielny rebrík
  • Dvoj alebo troj – dielny rebrík s lankom
  • Kombinovaný rebrík
  • Teleskopický rebrík
  • Kĺbový troj a viac dielny
  • Schodíkový rebrík s jednostranným výstupom mobilný i nemobilný
  • Multifunkčný rebrík
  • A ďalšie druhy rebríkov

Kontrolu rebríkov vykonávame priamo v priestoroch klienta a preto je minimalizovaný čas počas ktorého sú vaše rebríky pre vašich zamestnancov nedostupné.

Výkonom kontroly rebríkov si splníte zákonnú povinnosť a zároveň predídete možným úrazom alebo nehodám vašich zamestnancov. Kontrolu vykonávajú naši pracovníci s odbornosťami, ktorí majú v tejto oblasti bohaté skúsenosti. Žiadna situácia nie je pre nich neriešiteľná.

Kontrolu rebríkov vykonávame za výhodné ceny a stálym klientom a zmluvným klientom poskytujeme zaujímavé zľavy.

S nami sa môžete spoľahnúť na vysoko profesionálny prístup a komplexne najideálnejšie riešenia vo všetkých oblastiach BOZP, OPP, PZS, školeniach, atď.

Rebrík na stavbe - kontrola