Vyberáme z našich služieb

Preventivár požiarnej ochrany obceOkrem iných povinnosti obce, ktoré sú stanovené v zákone NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení...

Audit BOZP a OPPPokiaľ si čítate našu stránku, tak pravdepodobne uvažujete nad vykonaním auditu oblasti bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci...

Koordinátor BOZP na staveniskuNariadenie vlády č. 396/2006 Z.z.. v § 14 predpisuje každému stavebníkovi (investorovi) povinnosť poveriť jedného...

Predaj, kontroly a opravy hasiacej technikyNaša firma pôsobí na trhu s hasiacou technikou od roku 2007. Spočiatku sme dodávali hasiace prístroje pre...

Vyberáme z našich školení a kurzov

Školenie obsluhy stavebných strojovStavebný stroj a zariadenie môže obsluhovať len osoba plnoletá, zdravotne spôsobilá a s odbornou spôsobilosťou...

Prinášame Vám novú možnosť – absolvovať školenia formou videohovoru – cez obrazovku počítača, či mobilného telefónu. Školenia na ktorých realizáciu...

Kurz obsluhy motorovej reťazovej píly a krovinorezovObsluhovať motorovú reťazovú píli môže len osoba, ktorá má na túto činnosť platný preukaz. O...

Školenie z BOZPVzdelávanie zamestnancov je jednou z povinností zamestnávateľa v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrany zdravia...

Zazmluvnených spoločností

86

Vyškolených ľudí ročne

36000

Rokov praxe

20