Hasiči apelujú na užívateľov vykurovacích zariadení (krbov, kachlý, pecí a pod.), aby nepodceňovali kontrolu komínov a to obzvlášť s nástupom chladných dní v nadchádzajúcich zimných mesiacoch. Pravidelným čistením prepojovacieho potrubia medzi krbom a komínom predídete požiarom.

V rodinných domoch hasiči v uplynulom mesiaci zasahovali až v 85 prípadoch, pričom v 28 prípadoch bol požiar spôsobený práve vyhorením sadzí. Horelo aj v bytových domoch. Nesprávnou a nedbalostnou obsluhou tepelného spotrebiča pri varení vzniklo 6 požiarov.

V novembri 2022 sa v dôsledku požiarov zranilo 14 ľudí a 7 ľudí pri požiaroch zahynulo. Z toho 5 usmrtených ľudí bolo vo veku od 15 do 60 rokov. Ďalšie dve usmrtené osoby boli staršie ako 60 rokov. Medzi zranenými boli dve deti.

„Je to výrazný nárast zbytočných úmrtí .V októbri zahynuli pri požiaroch dvaja ľudia, v novembri ďalších sedem. Nepodceňujte pravidelné vykonávanie kontrol a to aj v zmysle vyhlášky MV SR č. 401/2007. Dôsledné preventívne opatrenia vám ochránia zdravie, životy a majetok pred požiarmi," zdôraznil minister vnútra SR Roman Mikulec.

Čo robiť pri požiari krbu alebo sadzí

Požiar z komína

Zachovajte pokoj. Ak nemôžete požiar uhasiť vlastnými silami, volajte čo najskôr hasičov na tiesňovej linke 150 alebo 112. Odstavte krb, utesnite prívod spaľovacieho vzduchu. Skontrolujte, či v miestnostiach, cez ktoré komín vedie, nevzniká dym a teplo. Neotvárajte dvierka v komíne. Odstráňte horľavé predmety v blízkosti komína. Nevstupujte do zadymených miestností.

Požiar sadzí v komíne nehaste vodou. Mohlo by dôjsť k jeho popraskaniu, alebo dokonca k výbuchu: na zrazenie teploty v komíne a uhasenie horiacich sadzí v komíne možno použiť suchý piesok.

Zdroj: HaZZ