• Jedna z našich foriem vzdelávania

"Situácie a požiadavky sú rôzne a rok 2020 priniesol možnosť realizovať školenia a kurzy prostredníctvom online priestoru i videohovorom alebo videokonferenciou"

V niektorých situáciách ako napr. v prípade zvýšeného rizika šírenia ochorenia COVID-19 je tento spôsob ideálnym riešením.

Videohovorom alebo videokonferenciou môžete absolvovať školenie priamo z vašej kancelárie alebo z tepla vášho domova.

Počas školenia dáva školiteľ priestor účastníkovi (alebo účastníkom) priestor i na otázky a je možné tak viesť obojstranný dialóg.

Videoškolenie

Na realizáciu školenia videohovorom je potrebné

  • Dohodnúť si termín školenia alebo kurzu
  • Mať počítač, tablet alebo smatfón s mikrofónom a reproduktorom
  • Mať internetové pripojenie
  • A už iba chuť sa vzdelávať

Je školenie videohovorom postačujúce podľa legislatívy SR?

  • Je rovnocenné ako školenie prezenčnou formou
  • Dajú sa touto formou realizovať všetky druhy školení (okrem praktických častí)
  • Účastník obdrží záznam, osvedčenie alebo certifikát poštou alebo elektronicky

Videohovorom alebo videokonferenciou realizujeme všetky druhy školení v našej ponuke, okrem praktických častí jednotlivých kurzov a školení.

Vydaný doklad zo školenia videohovorom alebo videokonferenciou je platný v celej EU.

S nami sa môžete spoľahnúť na profesionálny prístup a komplexne najideálnejšiu realizáciu školení a kurzov formou videohovoru alebo videokonferenciou.

Videoškolenie