• Žeriav sa môže používať iba ...

"Požiadavka na revízie žeriavov vychádza z nariadení vyhlášky č. 508/2009 Z. z. o vyhradených technických zariadeniach"

Pri žeriavoch sa vykonáva odborná prehliadka a odborná skúška v stanovených lehotách revíznym technikom zdvíhacích zariadení.

Naša spoločnosť Turček, s.r.o. je držiteľom oprávnenia na revízie žeriavov a vykonávajú ich naši kvalifikovaní revízny technici.

Revízie vykonávame v dohodnutom termín a za dohodnutých podmienok.

Revízia žeriavov

Druhy žeriavov na ktorých vykonávame revízie:

Mobilný žeriav
Nakladací žeriav
Mostový žeriav
Portálový žeriav

Výsledkom revízie je:

  • Správa o odbornej prehliadke alebo správa o odbornej skúške
  • Zoznam nezhôd a návrh opatrení
  • Konzultácie a poradenstvo

Revízie žeriavov vykonávame na základe oprávnenia a v tejto oblasti máme viac ako 10 ročnú prax.

S nami sa môžete spoľahnúť na vysoko profesionálny prístup a komplexne najideálnejšie riešenia vo všetkých oblastiach BOZP, OPP, PZS, školeniach, atď.

Mostový žeriav
Konzolový žeriav